Home Over TiN: Organisatie

Organisatie

TIN

Na de sluiting van het Theater Instituut Nederland (TIN) heeft de stichting in 2013 grote wijzigingen ondergaan. Stichting TiN staat nu voor Theater in Nederland, is eigenaar van de erfgoedcollectie en ziet toe op het beheer door de Universiteit van Amsterdam.

Stichting TIN maakt zich samen met de Universiteit van Amsterdam/ Allard Pierson sterk voor projecten en activiteiten die de zichtbaarheid en actualiteit van de collectie vergroten, zoals onderzoek, bruiklenen, schenkingen, tentoonstellingen en publicaties. Een sprekend voorbeeld dat door Stichting TIN financieel wordt ondersteund is de online Theaterencyclopedie. Stichting TIN is initiatiefnemer van de Vriendenkring Theatercollectie en de Nieuwsbrief.

De bestuursverslagen en jaarrekeningen van de Stichting Theater in Nederland zijn per jaar hieronder te vinden.

Bestuursverslagen:

2019

2018201720162015; 2014; 2013

Jaarrekeningen:             

2018

2017201620152014

Voor het meerjaren Beleidsplan van de Stichting TIN zie Beleidsplan 2018-2021

De Stichting TiN beheert twee fondsen op naam (zie ook de jaarrekeningen en de bestuursverslagen): Het Herman Linssen Fonds en het Willem Rodenhuis Fonds. Het laatste fonds verstrekt reisbeurzen voor symposiumbezoek/archiefonderzoek in binnen- en buitenland. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend p/a Stichting TIN: tin_rodenhuisfonds@mail.com

Bestuur TIN

Het bestuur van TIN bestaat per 1 januari 2015 uit:

Berend Jan Langenberg, voorzitter

BerendJanLangeberg

Berend Jan Langenberg (1947) is econoom. Hij doet onderzoek en adviseert zelfstandig op het gebied van de arbeidsmarkt in de culturele sector. In de zomer van 2012 nam hij afscheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij 22 jaar economische aspecten van kunst en cultuur doceerde. Eerder was hij werkzaam bij het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, bij de Nederlandse Opera en was hij zakelijk leider bij de Haagse Comedie/Het Nationale Toneel. Langenberg was ook directeur van de Vereniging van Nederlandse Toneelgezelschappen (VNT, voorloper van de huidige NAPK).

Pien Hartogs, secretaris

Pien Hartogs startte medio 1983 haar loopbaan in de culturele sector als hoofd van de afdeling publiciteit van het Amsterdams Uit Buro. Deze functie ruilde zij twee jaar later in voor die van directieassistent en zij maakte in die positie deel uit van het directieteam van het AUB. Na precies 30 jaar  beëindigde zij haar loopbaan als senior beleidsmedewerker bij de Amsterdamse Kunstraad, waar zij zich 16 jaar bezig hield met de podiumkunsten en de accommodaties waarin die kunsten werden gepresenteerd. In de tussenliggende jaren was zij werkzaam bij Amsterdam Kunstenstad, een tijdelijke coalitie van kunstinstellingen, overheid en bedrijfsleven om de positie van de kunstsector in Amsterdam te versterken. Na afloop van dit project is zij gedurende een korte periode als freelancer werkzaam geweest.

Thomas Smit, penningmeester

Foto: Jan van Mechelen

Foto: Jan van Mechelen

Thomas Smit volgt vanaf 1 januari 2015 Bert Janmaat op als penningmeester. Hij is econoom en sinds januari 2015 zakelijk leider van Theater Bellevue. Daarvoor werkte hij als zakelijk leider van Conny Janssen Danst en als Hoofd marketing/communicatie en publiekszaken bij de Theatercompagnie/Het Compagnietheater. Eerder werkte hij bij Bureau Promotie Podiumkunsten en de Rotterdamse Schouwburg. Thomas Smit is ook als penningmeester actief voor de Nederlandse Dansdagen, Stichting Thibaud Delpeut en Stichting Omscholingsfonds Dansers. Tot 1 januari 2014 was hij bestuurslid van het Amsterdams Kleinkunst Festival.

Diederik Wagenaar Hummelinck

Diederik Wagenaar Hummelinck is oprichter en met Arjen Stuurman eigenaar van ‘Hummelinck Stuurman Theaterbureau’, één van de grootste producenten van Nederlands toneel. Hummelinck Stuurman bestaat reeds 30 jaar.

Naast producent is Hummelinck Stuurman Theaterbureau ook impresariaat voor een aantal cabaretiers en jeugd-en kindertheatergezelschappen.
Diederik nam in 2011 afscheid als uitvoerend directeur en producent. Om Nederlandse en Vlaamse stukken buiten onze grenzen gespeeld te krijgen houdt hij zich nu onder de naam ‘Hummelinck Internationaal’ bezig met de verkoop van de opvoeringsrechten van deze toneelteksten in het buitenland.

Florian Diepenbrock

Florian Diepenbrock is sociaal- en cultuurhistoricus, was theatermanager en docent kunstbeleid aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde Nieuwe en Theoretische Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij bij de Faculteit Geesteswetenschappen ook promoveerde op de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse musicivakbonden. Momenteel verricht hij onderzoek naar de laat negentiende-eeuwse toneelgeschiedenis.

Hij was zakelijk leider van toneelgroep Sater, de Nestheaters (De Brakke Grond en Frascati) en toneelgezelschap ’t Barre Land. Behalve bij Theater in Nederland is hij ook bestuurslid bij enkele theatergezelschappen.

Remco van Rijn

Remco van Rijn is dramaturg en hoofd artistiek bureau van Het Nationale Theater. Hij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de UvA. Als freelancer werkte hij onder meer voor Toneelgroep Amsterdam, Conny Janssen Danst, Toneelschuur Producties, Schweigman&, TM/Theatermaker, De Firma Rieks Swarte en De Appel Performing Arts Centre. Voor de erven Annie M.G. Schmidt en Excelsior Recordings bedacht en coproduceerde hij de cd ‘De supersonische boem. Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink in de 21e eeuw’. Van 2012 tot 2017 was hij dramaturg bij het Nationale Toneel.

Allard Pierson, de collecties van de Universiteit van Amsterdam. (tot 2019 Bijzondere Collecties)

Bij Allard Pierson werkt het team Uitvoerende kunsten  aan de theatercollectie.