Home Over TiN: Organisatie

Organisatie

TIN

Stichting TiN staat voor Theater in Nederland. De Stichting is eigenaar van de erfgoedcollectie en ziet toe op het beheer door de Universiteit van Amsterdam.

Sinds de sluiting van het Theater Instituut Nederland (TIN) maakt de stichting zich samen met de Universiteit van Amsterdam/ Allard Pierson sterk voor projecten en activiteiten die de zichtbaarheid en actualiteit van de collectie vergroten, zoals onderzoek, bruiklenen, schenkingen, tentoonstellingen en publicaties. Een sprekend voorbeeld dat door Stichting TIN financieel wordt ondersteund is de online Theaterencyclopedie. Stichting TIN is initiatiefnemer van de Vriendenkring Theatercollectie en de Nieuwsbrief.

Culturele ANBI

Logo anbi2Stichting Theater in Nederland (TiN) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij hoeven geen belasting te betalen over giften. Uw bedrag staat dus volledig tot onze beschikking. En giften aan een ANBI zijn vaak aftrekbaar voor de schenker. Stichting TiN is ook aangemerkt als Culturele ANBI.

Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling, levert tijdelijk extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift aan Stichting TiN verhogen met een multiplier van 25%. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. U kunt dus maximaal € 1.250 per jaar extra in mindering brengen. Schenkt u meer dan € 5.000 per jaar? Ook het meerdere is nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier. Meer informatie over een gift aan een Culturele ANBI, zie website Belastingdienst.

ANBI gegevens

Uit de ANBI status vloeit de verplichting voort om een bepaalde gegevens openbaar te maken. Die vindt u hieronder.

Het bestuur van Stichting TiN bestaat per 1 oktober 2021 uit:

  • Remco van Rijn (voorzitter)
  • Thomas Smit (penningmeester)
  • vacature

De Stichting TiN beheert twee fondsen op naam (zie ook de jaarrekeningen en de bestuursverslagen): Het Herman Linssen Fonds en het Willem Rodenhuis Fonds. Het laatste fonds verstrekt reisbeurzen voor symposiumbezoek/archiefonderzoek in binnen- en buitenland. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend p/a Stichting TIN: tin_rodenhuisfonds@mail.com