Home Theatercollectie

Gids naar de Theatercollectie: waar moet u zijn?

Sinds de sluiting van Theater Instituut Nederland in 2013 hebben de TIN mediatheek- en de TIN erfgoedcollectie onderdak bij de UVA.

Mediatheekcollectie

De TIN mediatheekcollectie bestaat uit theaterboeken en teksten/scripts (van na 1945), av-materiaal, bladmuziek, productiedocumentatie en knipselmappen. Het materiaal is op aanvraag verkrijgbaar via de bibliotheken van de UvA. Alleen boeken en teksten van na 1945 worden uitgeleend, zie hiervoor ook de catalogus.

Erfgoedcollectie

De historische erfgoedcollectie van het TIN bestaat uit unieke kostuums, maquettes, rekwisieten, schilderijen, prenten en en tekeningen, scènefoto’s, portretfoto’s, accommodatiefoto’s, affiches, poppen, miniatuurtheaters, archieven van personen en gezelschappen, teksten en boeken van voor 1945.

Boeken en teksten van voor 1945 kunnen na aanvraag worden ingezien in de Onderzoekzaal aan de Oude Turfmarkt 129. Museaal materiaal zoals kostuums, maquettes, affiches of schilderijen is alleen raadpleegbaar op afspraak in het depot in Zuid Oost. Maquettes, kostuums, poppen etc. worden niet getransporteerd naar de Oude Turfmarkt.

Grote aanvragen kunnen alleen in de Onderzoekzaal aan de Oude Turfmarkt 129 worden ingezien. De affiche- en kostuumcollectie zijn grotendeels gedigitaliseerd en ook via de catalogus te bekijken.

Catalogus

De TIN collectie catalogus biedt toegang tot de TIN mediatheekcollectie en de TIN Erfgoedcollectie. Zie het stappenplan hoe u in drie stappen bij het collectie onderdeel komt van uw keuze.

Heeft u een collectie item geselecteerd uit de TIN mediatheekcollectie of uit de TIN Erfgoedcollectie, dan komt u door te klikken op ‘dit item lenen of inzien’ bij het aanvraagformulier TIN collectie. Op dit formulier kunt u aangeven welk materiaal u wilt aanvragen en in welke locatie: een UvA bibliotheek, de Onderzoekzaal van Bijzondere Collecties of het depot in Amsterdam Zuid-Oost.

Voor het aanvragen van materiaal uit beide TIN collecties moet u in bezit zijn van een lenerspas.

De theatercollectie wordt door UvA | Bijzonder Collecties aangevuld en beschikbaar gesteld voor bruiklenen, schenkingen en fotobestellingen.