Home Vrienden
Vrienden
De collectie marionetten in het depot. Foto: Jochem Jurgens.

 

Word Vriend van de Theatercollectie

Het Theater Instituut Nederland sloot eind 2012 haar deuren. Wat verdween was het gebouw. Wat blijft is de unieke collectie en de ambitie om deze collectie te behouden, te beheren en toegankelijk te houden voor het publiek.

 

Over de Bijzondere Collecties

De alom geprezen collectie met kostuums, maquettes, prenten, affiches en boeken heeft in 2013 onderdak gekregen bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.
De Bijzondere Collecties beheren de zeer omvangrijke erfgoedcollecties van de UvA. De studiezaal en het museum bevinden zich midden in het centrum van Amsterdam aan de Oude Turfmarkt 129 (Rokin). De samenwerking van Stichting Theater in Nederland (eigenaar van de Theatercollectie) met de Bijzondere Collecties is een garantie voor continuïteit.

 

Vriend voor € 40 per jaar

De Bijzondere Collecties hebben een Vriendenorganisatie, de Stichting Vrienden van de Bijzondere Collecties. Binnen deze Vriendenstichting is een aparte Vriendenkring Theatercollectie opgericht.
Als u zich bij deze Vriendenkring aanmeldt via de website Bijzondere Collecties (kies op het aanmeldingsformulier voor: Vriendenkring Theatercollectie) houden wij u met een digitale nieuwsbrief op de hoogte van het reilen en zeilen van de Theatercollectie en de initiatieven van de Stichting, zoals de Theaterencyclopedie.

 

Tentoonstellingen, evenementen en rondleidingen

Opening van de tentoonstelling 125 jaar Carré, 2012. Foto: Monique Kooijmans.

Opening van de tentoonstelling 125 jaar Carré, 2012. Foto: Monique Kooijmans.

Tevens ontvangt u als Vriend van de Theatercollectie uitnodigingen voor (theater)tentoonstellingen samengesteld uit de collectie en voor interessante evenementen, die met de Theatercollectie te maken hebben.
Bovendien geeft aanmelding u recht om gratis een lenerspas van de Universiteitsbibliotheek op te halen waarmee u boeken kunt lenen en collecties (inclusief ‘klank en beeld’) kunt raadplegen. Ook verzorgen wij tegen een Vriendenprijs rondleidingen door de depots van de Theatercollectie en een jaarlijkse Vriendendag.

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Voorstelling in Kleine Komedie t.g.v. tentoonstelling Sterke Verhalen, 2014. Foto: Marc Kruse.

Voorstelling in Kleine Komedie t.g.v. tentoonstelling Sterke Verhalen, 2014. Foto: Marc Kruse.

 

Logo anbi2Stichting Theater in Nederland (TiN) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij hoeven geen belasting te betalen over giften. Uw bedrag staat dus volledig tot onze beschikking. En giften aan een ANBI zijn vaak aftrekbaar voor de schenker. Stichting TiN is ook aangemerkt als Culturele ANBI. Voor donateurs geldt tot 31 december 2017 een extra belastingaftrek.

Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling, levert tijdelijk extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift aan Stichting TiN verhogen met een multiplier van 25%. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. U kunt dus maximaal € 1.250 per jaar extra in mindering brengen. Schenkt u meer dan € 5.000 per jaar? Ook het meerdere is nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier. Meer informatie over een gift aan een Culturele ANBI, zie website Belastingdienst.