De Theatercollectie in 2018 – een terugblik

 

 1. Inleiding

Het Theater Instituut Nederland (van de Stichting TIN) is per 1 januari 2013 gesloten als gevolg van de stopzetting van de subsidiëring  per die datum door het Rijk (onderdeel van de bezuiniging op Cultuur door het kabinet Rutte I).

De mediatheekcollectie (boeken en teksten van ná 1945 en gedrukte bladmuziek) van de Stichting is per die datum in eigendom overgegaan naar de UvA en ondergebracht bij de Universiteitsbibliotheek.

De Erfgoed collectie is eigendom gebleven van de Stichting (nu TiN geheten: Theater in Nederland), maar wegens gebrek aan middelen middels een zgn Beheersovereenkomst per diezelfde datum in bruikleen gegeven aan de UvA en ondergebracht bij Bijzondere Collecties van de UvA.

Die TiN Erfgoedcollectie, bestaande uit boeken en teksten van voor 1945, kostuums en kostuumontwerpen, licht- en decorontwerpen, maquettes, affiches, schilderijen, foto’s , beelden etc, is opgeslagen in het boekendepot van de UvA in Amsterdam – Zuid Oost. De belangrijkste documentatiebron van de collectie, de Productiedatabase en de indertijd door de Stichting ontwikkelde Theaterencyclopedie worden in de beheersovereenkomst expliciet gerekend bij de bruikleen.

Drie voormalige medewerkers van de Stichting zijn in dienst gekomen van de Universiteit: Hans van Keulen is benoemd als conservator/teamleider, Gonneke Janssen als Informatiespecialist, en Peter Odding als Collectiebeheerder.

 1. Collectiebeheer

Werk aan de collectie

Achter de schermen wordt doorlopend aan de Theatercollectie gewerkt. Er worden dagelijks objecten en documenten opgevraagd die opgezocht, verpakt, geadministreerd en getransporteerd moeten worden en die komen dan ook weer retour waarbij dezelfde activiteiten in omgekeerde volgorde moeten worden gedaan. Drie dagen in de week ontvangen we bezoekers in de studiezaal van het depot (IWO) of bezoekers in het depot zelf. (Bijvoorbeeld conservatoren van andere musea die gericht onderzoek doen voor een tentoonstelling of researchers.)

In 2018 zijn in totaal 4254 nieuwe objecten, 28 nieuwe archieven, en 2854 nieuwe boeken/teksten /AV materiaal in de database beschreven.

 

De samenwerking met / het gebruik van de collectie vanuit de Universiteit

In september 2017 start bij Theaterwetenschap Amsterdam het onderwijsvernieuwingsprogramma ‘Contact met de Collectie’. Binnen die leerlijn hebben BA-studenten – ihkv theatergeschiedenis – in de periode februari-maart 2018 onder andere onderzoek gedaan naar negentiende-eeuws repertoire. Titels zijn geput uit de database Onstage. De onderzoekjes leveren veel interessante informatie op en inzicht in de manier waarop de Nederlandse identiteit in de negentiende eeuw wordi verbeeld. In september-oktober verdiepen de deelnemers aan het vak ‘Allemaal theater’ zich in de collectie van Ritsko van Vliet. Een groot aantal persoonsarchieven – die van deze collectie deel uitmaken – is door hen ontsloten en gedetailleerd beschreven. Na aanvullend onderzoek zijn een twintigtal biografieën van circus- en variété-artiesten geschreven en aan de Theaterencyclopedie toegevoegd. Een groepje MA-studenten heeft zich bovendien olv Kati Röttger, hoogleraar Theaterwetenschap UvA, verdiept in vroeg negentiende-eeuwse theatertechniek en diaforama’s.

Meer informatie over het project Allemaal Theater zie: https://theaterencyclopedie.nl/wiki/TheaterEncyclopedie:Allemaal_Theater_(2018)

 

Het project Onstage – de reconstructie van het complete repertoire van de Amsterdamse Stadsschouwburg van 1638 tot 20NU – loopt nog steeds. Naast het verrijken van de data die voor de negentiende eeuw al beschikbaar zijn, worden nu ook de laatste data uit de vooroorlogse periode verzameld.

 

In de ontvangsthal van het Universiteitstheater aan de Nieuwe Doelenstraat in Amsterdam zijn nog steeds geluidsopnames uit de vorige eeuw uit de Theatercollectie Bijzondere Collecties (Stichting TiN) te beluisteren. Deze geluidsinstallatie is een samenwerking van Theaterwetenschap en Theatercollectie Bijzondere Collectie (TiN). Initiatiefnemer van dit project is Ricarda Franzen, docent dramaturgie aan de Universiteit van Amsterdam.

Meer informatie zie: https://tin.nl/geluidsopnames-theaterhistorie-te-horen-de-hal-van-het-universiteitstheater/

 

Ook in 2018 hebben meerdere studenten in het kader van hun BA- of MA-scriptie, gebruik gemaatk van de Theatercollectie bij Bijzondere Collecties UvA. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn onder meer acteursbegrafenissen vanuit de Amsterdamse schouwburg, negentiende-eeuwse opvoeringen van La Muette de Portici, maar ook stukken van Lanoy en Herzberg en ensceneringen van Boukje Schweigmann en Ivo van Hove. De MA-scripties zijn opgenomen in de collectie van de UBA en via de betreffende catalogus raadpleegbaar.

 

Publicaties vanuit de UvA, waarvoor van de Theatercollectie gebruik wordt gemaakt of die op de collectie betrekking hebben:

– Röttger, K. (2017). Technologies of Spectacle and ‘The Birth of the Modern World’: A Proposal for an Interconnected Historiographic Approach to Spectacular Culture. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 20(2), 4-29.

– Rob van der Zalm, R.(2018). Strooker, Shireen. Web publication/site, Retrieved from http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/ShireenStrooker

– Rob van der Zalm, R. (2018). A (Dutch) Tale of the Sea: The Good Hope by Herman Heijermans. In S. van der Poll, & R. van der Zalm (Eds.), Reconsidering National Plays in Europe (pp. 185-201). Cham: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-3-319-75334-8_7

 

Toegankelijkheid van de collectie

De makkelijk vindbare en toegankelijke website www.tin.nl (in 2017 9393 unieke bezoekers) bevat  informatie over de collectie en over het raadplegen ervan. De website leidt direct naar de online catalogus die toegang biedt tot de gehele collectie, zowel de collectie van de mediatheek, als de erfgoedcollectie.

 

 

Het raadplegen van de boeken, teksten en gedrukte bladmuziek

Al deze materialen kunnen online worden aangevraagd en worden ingezien in de Onderzoekszaal van de Bijzondere Collecties op de Oude Turfmarkt, of in een andere bibliotheek van de UvA.

 

Deze aanvragen lopen goed; om hoeveel aanvragen het gaat is niet te zeggen, omdat het aantal aanvragen per vakgebied of collectie niet wordt bijgehouden.

 

Het raadplegen van de erfgoedcollectie in de depots in Amsterdam-Zuid Oost

Omdat het om kwetsbare materialen gaat, kan slechts een klein deel van de erfgoedcollectie in de Onderzoekszaal aan de Oude Turfmarkt opgevraagd worden. In 2018 zijn daarvoor 61  (42 in 2017) aanvragen gedaan uit het depot. Het gaat daarbij om tijdschriften, foto’s, recensies, personaliamappen, archieven, bijzondere uitgaven en handschriften, en productiemappen.

De overige collectie-onderdelen moeten op afspraak in het depot in Zuid Oost worden ingezien. In 2018 kwamen 102 bezoekers naar het depot (in 2017 kwamen er 135 bezoekers).

 

Rondleidingen door het depot

In totaal zijn in 2018 12 rondleidingen door het depot gegeven: voor studenten Theaterwetenschappen van de UvA, voor studenten van de Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten), voor studenten Media en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht, studenten scenografie van de Hogeschool voor de Kunsten,  voor UvA personeel, en individuele rondleidingen.

 

De Theater Collectie Selectie van seizoen 2016-2017 en van seizoen 2017-2018

Sinds 2003 worden uit het grote aantal voorstellingen in Nederland (variërend van 1100 tot 1600 premières per jaar) ongeveer 100 voorstellingen gekozen waar actief een affiche, een set foto’s en een video van verzameld wordt voor de Theatercollectie.

Deze ongeveer 100 voorstellingen worden gekozen door een externe commissie van deskundigen.

De Theater Collectie Selectie 2017-2018 is in januari 2018 vastgesteld. Eind 2018 werd de selectie voor 2018-2019 vastgesteld. Beide selecties zijn gepubliceerd op de Theaterencyclopedie, zie:

https://theaterencyclopedie.nl/wiki/Theater_Collectie_Selectie_2016-2017

https://theaterencyclopedie.nl/wiki/Theater_Collectie_Selectie_2017-2018

 

Aanwinsten

In 2018 zijn door schenkingen de volgende archieven en collecties toegevoegd aan de Theatercollectie:

 • Archief Natascha Emanuels (1939-2018) 14 archief dozen. Door het overlijden van stichtster van ‘Het vrouwencabaret’ in 2018 is haar archief door Cilly Dartell geschonken aan de theatercollectie en in de zomer direct door de conservator geïnventariseerd. Het archief geeft ene mooi tijdsbeeld uit de jaren zeventig en tachtig toen Natascha niet alleen actief was in de vrouwenbeweging maar ook optrad voor andere protestbewegingen.
 • Dankzij bemiddeling van Frank Jochemsen is het grote archief van Ton Vorstenbosch (1947-2017) en zijn partner Guus Vleugel (1932-1998) geschonken, bestaande uit correspondentie, scripts, agenda’s, foto’s in de theatercollectie. Het werk van Vorstenbosch bevat oa. serieuze – veelal historische – drama’s die hij heeft geschreven, en satirische stukken waarin hij de Hollandse tijdgeest op de hak neemt, steeds samen met Guus Vleugel. Vleugel is vooral bekend als vaste tekstschrijver van het cabaret Lurelei en Jasperina de Jong.
 • Zeven poppen van Jacob Marinus Kellenbach.
 • Verder archieven van
  • Amsterdams Studenten Toneel (uit de nalatenschap van Willem Vogelaar)
  • Jan Willem Vugt (1931-1985)
  • Suzanna Wesseling (1871-1949)
  • Jan van Rooyen (1937-2018)

 

Voortgang beschrijving Circuscollectie

Affiches uit de Collectie Jaap Best

In het Plan van Aanpak Circuscollecties dat in 2016 gemaakt werd, is vastgesteld hoe de Circuscollecties van Jaap Best (eigendom UvA) en die van TiN w.o die van Herman Linssen beschreven en ontdubbeld kunnen worden, waarbij de beide collecties geïntegreerd worden.

Centraal staat daarin het kaartsysteem van Herman Linssen, dat de toegang vormt tot zijn hele circuscollectie en tot de historische bronnen waarin hij informatie over circussen heeft aangetroffen. Het hele kaartsysteem wordt verkort ingevoerd in de zogenaamde “Circusdatabase”, de kaartjes zelf worden later gedigitaliseerd en gelinkt aan deze beschrijving zodat voor onderzoekers ook de bronnen online te vinden zullen zijn.

Met de hulp van Herman Linssen, die dagelijks de beschrijvingen van de Circuscollecties van Jaap Best en die van TiN aanvult en corrigeert, worden ook die collecties beter beschreven en op dezelfde manier gekoppeld aan deze “Circusdatabase”.

 

In 2018 zijn de volgende werkzaamheden verricht aan de circuscollecties:

* De “Circusdatabase” is aangevuld met duizenden circussen. In de loop van 2019 zullen alle circussen zijn ingevoerd.

* Aan de circusaffiches worden trefwoorden toegekend zodat ze beter gevonden kunnen worden. De trefwoorden: acrobatiek, clown, dans, dressuur, folklore, freak, jongleur, kermis, magiër, muziek, toneel, volkerenshow, circusgebouw, circustent worden toegevoegd aan de bestaande trefwoorden die de affiches hebben meegekregen.

* Ruim 11.500 kleine circusaffiches uit de Collectie Linssen zijn vanuit Weert overgebracht naar het depot in Amsterdam. Zij worden beschreven en ingevoerd in de Theatercollectie en zullen in 2019 gedigitaliseerd worden.

* Herman Linssen heeft de programmaboekjes en –brochures uit Collectie Best naast die uit zijn eigen collectie gelegd. Dubbele exemplaren worden in overleg afgestoten en de overige zijn beschreven en  aan zijn eigen collectie toegevoegd.

 

 

 1. Bruiklenen

In totaal zijn in 2018 8 (in 2017: 10) bruikleenaanvragen gedaan uit de Theatercollectie. Daarbij gaat het om 45 (in 2017: 55) objecten die uitgeleend werden, vooral voor tentoonstellingen door het hele land. Hieronder de belangrijkste tentoonstellingen waarvoor uit de Theatercollectie geput werd:

 

Tentoonstelling kostuumontwerpen ‘Ring des Nibelungen’ Antoon Molkenboer

In de gang naast de tentoonstelling “Crossroads. Reizen door de Middeleeuwen” in het Allard Pierson Museum zijn van 19 februari tot 2 april 2018 prints van kostuumontwerpen van Antoon Molkenboer uit de Theatercollectie Bijzondere Collecties UvA te zien. De kunstenaar heeft de kostuums in 1899–1903 ontworpen voor uitvoeringen van de Wagnercyclus Der Ring des Nibelungen. Molkenboers ontwerpen laten zien hoe men destijds dacht dat de mensen in de donkere middeleeuwen gekleed gingen.

Meer informatie zie: http://www.allardpiersonmuseum.nl/gedeelde-content/evenementen/tentoonstellingen/2018/02/molkenboer.html

 

Tentoonstelling Modemuze@OBA

 

Ook in 2018 doet de theatercollectie mee aan de tentoonstelling van Modemuze. Tot en met 2 september 2018 is in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) een paddestoelkostuum van Judith Lansink te zien uit de theatercollectie. Het kostuum is gemaakt voor een fictieve toneelvoorstelling van Alice in Wonderland. Hoewel die voorstelling nooit is opgevoerd, zijn er wel kostuums en maquettes voor gemaakt.

 

Het online platform Modemuze verbindt en presenteert Nederlandse museale mode- en kostuumverzamelingen als een bron van inspiratie voor een breed publiek van modeprofessionals en geïnteresseerden.

Het paddestoelkostuum van Judith Lansink

 

Meer informatie zie: https://tin.nl/paddestoelkostuum-uit-collectie-te-zien-in-de-oba/

 

 

Kleine vitrinetentoonstelling over Carol van Herwijnen

In het kader van Pride Amsterdam is er van 27 juli tot en met 19 augustus 2018 een kleine vitrinetentoonstelling over de veelzijdige acteur Carol van Herwijnen te zien in de hal van de Bijzondere Collecties UvA.

In een drietal tafelvitrine’s zijn foto’s, documenten en programmaboekjes te zien uit zijn lange theatercarrière.

Meer informatie, zie https://tin.nl/kleine-tentoonstelling-over-carol-van-herwijnen-bij-bijzondere-collecties/

 

Tentoonstelling Wat een drukte op de Delftsche straten! – Studentenmaskerades 1857-1913

Vanaf 1857 zijn in Delft maskerades gehouden: feestelijke optochten met een historisch thema. De eerste maskerades zijn georganiseerd ter gelegenheid van het lustrum van de Koninklijke Academie, later in het kader van de lustra van het Delfts Studenten Corps. Paul Tetar van Elven is vanaf het prille begin betrokken bij de feestelijkheden.

Elke maskerade heeft een eigen thema, zoals de Intocht van Karel van Egmond (1873) en de Intocht van Lorenzo de Medici (1908). Voor de aankleding zijn kosten noch moeite gespaard; er wordt speciale muziek gecomponeerd en de kostuums worden uit rijke stoffen vervaardigd. In 1923 wordt de maskerade in Delft afgeschaft.

Over deze studentenmaskerades is vanaf 1 juli 2018 een tentoonstelling te zien geweest in Museum Paul Tetar van Elven in Delft. Uit de Theatercollectie van de Bijzondere Collecties UvA is een kostuum, gedragen tijdens een maskerade  van het Delfts Studenten Corps in 1908, in bruikleen gegeven.

Maskeradekostuum uit de Theatercollectie

 

Tentoonstelling Lang leve de muziek

De tentoonstelling Lang leve de muziek! is een reis langs 60 jaar liedjes uit de Lage Landen.

Een eerbetoon aan meer dan 200 artiesten en groepen in de grootste interactieve muziektentoonstelling ooit in Vlaanderen. Van Will Tura tot Bazart en van Boudewijn de Groot tot de Jeugd van Tegenwoordig.

 

 

Uit de Theatercollectie is voor deze tentoonstelling, die vanaf 5 oktober 2018 te zien is in de Sint-Pietersabdij te Gent, enkele affiches, kledingstukken, en prijzen zoals een gouden plaat en een Edison, van Ramses Shaffy in bruikleen gegeven.

 

Affiche Ramses Shaffy  uit de Theatercollectie

 

Tentoonstelling A balancing Act

A Balancing Act laat verschillende (inter)nationale kunstenaars zien die in sculpturen, installaties, foto’s, schilderijen, performances, tekeningen en videowerken het vinden van evenwicht onderzoeken. Vanaf 15 september 2018 te zien in Kunsthal Kade, Amersfoort. Uit de Theatercollectie zijn daarvoor vier circusaffiches van drukkerij Adolph Friedländer uit de collectie Jaap Best in bruikleen gegeven.

Twee affiches uit de Theatercollectie die in deze tentoonstelling te zien waren

 

Meer informatie zie: https://www.kunsthalkade.nl/nl/tentoonstellingen/a_balancing_act

 

Tentoonstelling Hella en Freek de Jonge: Het Volle Leven

Het echtpaar Hella en Freek de Jonge werkt al decennia samen. Deze tentoonstelling vertelt hun verhaal aan de hand van hun kunstcollectie en persoonlijke eigendommen als kostuums, keramieken, foto’s, filmbeelden en niet eerder vertoonde fragmenten over hun activiteiten in Groningen. Bijzonder aan deze expositie is dat Hella en Freek tijdelijk ‘wonen’ in het Groninger Museum. Zij zijn er elke dag tussen 10 en 17 uur en ontvangen bijna dagelijks bekende gasten. Hierdoor stap je voor heel even letterlijk in het leven van Freek en Hella de Jonge.

De tentoonstelling is te zien van zaterdag 15 september 2018 t/m zondag 28 oktober 2018 in het Groninger Museum.

Uit de Theatercollectie zijn een aantal kostuums uit de shows van Freek de Jonge in bruikleen gegeven.

Foto van de opening van de tentoonstelling. Op de eerste etage kostuums, onder andere uit de Theatercollectie.

 

Meer informatie zie: https://www.groningermuseum.nl/kunst/tentoonstellingen/hella-en-freek-de-jonge-het-volle-leven

 

Tentoonstelling 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw

Samen met Els Kloek, de initiator en samenstelster van het gelijknamige boek, presenteert het Amsterdam Museum bijna 200 bekende en minder bekende vrouwen die, ieder op hun eigen manier, een rol hebben gespeeld in de twintigste eeuw. De veelheid aan verhalen geeft een verrassende kijk op de geschiedenis van de vorige eeuw.

Al ligt de nadruk op het verleden, de tentoonstelling is uiterst actueel: ook vandaag de dag zijn mogelijkheden en hindernissen voor vrouwen onderwerp van gesprek. Van 4 oktober 2018 tot 10 maart 2019 in het Amsterdam Museum.

 

Voor deze tentoonstelling zijn balletschoenen van Gertrud Leistikow, spitzen van Olga de Haas en een kostuumontwerp voor Corry Brokken in de Sleeswijk Revue in bruikleen gegeven.

 

Spitzen van Olga de Haas (boven);

ballletschoenen van Gertrud Leistikow (benenden)

uit de Theatercollectie

 

Meer informatie, zie: https://www.amsterdammuseum.nl/tentoonstellingen/1001-vrouwen-de-20ste-eeuw

 

 1. ‘Marketing’ collectie

Het is van belang dat er regelmatig activiteiten worden georganiseerd die de Theatercollectie onder de aandacht brengen bij het publiek. Zo wordt de collectie levend gehouden en worden ook nieuwe geïnteresseerden geattendeerd op het bestaan van de collectie.

Er wordt bijvoorbeeld samengewerkt met Internationaal Theater Amsterdam bij het samenstellen van een video- en/of fotocompilatie voor het programma “Een leven lang Theater”, een regelmatig terugkerend evenement rond een theaterpersoonlijkheid.  Bij de Bijzondere Collecties worden Theatersalons of Theaterboekensalons gehouden, die aan een bepaald thema of onderzoek uit de theatergeschiedenis zijn gewijd of die naar aanleiding van een actuele publicatie worden georganiseerd. In 2018 waren dat de volgende activiteiten:

Het programma ‘Een Leven Lang Theater’ in Internationaal Theater Amsterdam

In Een Leven Lang Theater wordt de Nederlandse theatergeschiedenis bekeken door de ogen van een kunstenaar die een grote rol heeft gespeeld de theaterwereld, en in de geschiedenis van de Stadsschouwburg Amsterdam. De Bijzondere Collecties werken mee aan dit programma. Iedere editie wordt er een andere kunstenaar op het podium van de Stadsschouwburg geïnterviewd door een expert uit het veld. Tijdens het interview wordt regelmatig beeldmateriaal getoond.

In 2018 zijn edities rond Gerardjan Rijnders en Liesbeth Coltof te zien geweest.

Meer informatie zie:

https://tin.nl/6-mei-een-leven-lang-theater-met-gerardjan-rijnders/

https://ita.nl/nl/voorstellingen/een-leven-lang-theater-liesbeth-coltof/83/

 

 

 

Theater(boeken)salons

Op 6 juli 2018 vertelt Jacques Klöters in het Museumcafé van de Bijzondere Collecties over de dichter-zanger J.H. Speenhoff. Jacques Klöters, vroeger werkzaam bij het Theater Instituut Nederalnd, is nu buitengewoon conservator van de collectie. Hij weet wat daarin van Speenhoff te vinden is,  en illustreert zijn verhaal met muziekopnamen, foto’s en filmpjes. Momenteel is Klöters bezig met een boekuitgave van het autobiografische werk van Speenhoff. Hij heeft daar tijdens de Theatersalon enige stukken uit laten horen en wil daarmee bewijzen dat Speenhoff met Elsschot en Nescio tot de grote prozaïsten van de vroege 20ste eeuw behoort.

Meer informatie zie: https://tin.nl/6-juli-jacques-kloters-vertelt-over-j-h-speenhoff/

 

Op 19 november 2018 staat het Circus centraal in een Theatersalon. De Bijzondere Collecties vieren samen met de Werkgroep Achttiende Eeuw het feit dat 250 jaar geleden een zekere Philip Astley, ex-cavalerist uit het Britse leger, besloten heeft om paardenshows te geven, afgewisseld met clownerie en acrobatiek. Deze formule blijkt zeer succesvol en vindt een breed publiek, zowel in Engeland als op het vasteland van Europa. Na lezingen van Johan Verberckmoes (Werkgroep Achttiende Eeuw 50 jaar en circus 250 jaar) en Willem Rodenhuis (250 jaar circus: terug naar Philip Astley) is de nieuwe circuswebsite www.circusmuseum.nl gepresenteerd.

 

 1. Productiedatabase

In de Productiedatabase worden de gegevens verzameld van alle premières in Nederland van professionele theater- en dansvoorstellingen. De vroegst beschreven voorstelling dateert uit 1751; de gegevens van premières na 1945 in Nederland zijn nagenoeg compleet. De meest recente gegevens zijn de voorstellingen van vandaag, morgen en het volgende seizoen.

Nieuwe premières worden ingevoerd aan de hand van data van producenten zelf, gegevens uit programmaboekjes en data op websites van producenten. De invoer van de nieuwe theaterproducties wordt gedaan in nauwe samenwerking met de Theaterkrant. Om de kwaliteit van de invoer te waarborgen worden alle nieuw ingevoerde theaterproducties gecontroleerd door de Bijzondere Collecties UvA.

De productiedatabase wordt dagelijks aangevuld met nieuwe premières. In 2018 zijn in totaal 943 nieuwe premières in de productiedatabase ingevoerd.

 

 1. Theaterencyclopedie

In 2018 zijn de activiteiten rondom de Theaterencyclopedie dankzij een vast team aan vrijwilligers, waarvan er drie als redactieleden dagelijks bijdragen aan de Theaterencyclopedie, voortgezet.

Veel theaters zijn toegevoegd met een uitgebreide beschrijving op de Theaterencyclopedie, waardoor de theaters niet alleen alfabetisch, maar ook op plaatsnaam te vinden zijn. Talloze biografieën van personen zijn aangevuld met informatie en met een overzicht van de voorstellingen waarmee zij verbonden zijn. Veel voorstellingen zijn aangevuld met de rolverdelingen.

 

De premièregegevens over 2018 die zijn ingevoerd in de Productiedatabase (zie het hoofdstuk hierboven) worden automatisch aan de Theaterencyclopedie toegevoegd. Bijna dagelijks krijgen  op die manier nieuwe premières een pagina in de Theaterencyclopedie. De Theaterencyclopedie blijft op deze manier up to date.

 

De Theaterencyclopedie heeft in 2018 gemiddeld zo’n 20.000 (unieke) bezoekers per maand de Theaterencyclopedie. Dat is ongeveer hetzelfde vergeleken bij 2017, en geen slecht resultaat omdat er weinig manuren beschikbaar zijn voor de redactie en er geen geld of menskracht beschikbaar is voor marketing/PR.

 

Gezamenlijke schrijfsessies rond een bepaald onderwerp, een zgn “Edit-a-thon” is een door Wikipedia Nederland veel gebruikt middel om informatie toe te voegen aan een website. Hetzelfde is mogelijk bij de Theaterencyclopedie, en dat is in 2018 voor het eerst gerealiseerd. Op het Nederlands Theater Festival vindt op 11 september 2018 een Edit-a-thon plaats om de kennis “uit onze hoofden en uit overal verspreide boeken en artikelen” toe te voegen aan de Theaterencyclopedie, en daarmee aandacht te vragen voor het erfgoed van het Nederlands theater.

De schrijfsessie is voor iedereen toegankelijk. Studenten van de  Leerstoelgroep Theaterwetenschap van de UvA sluiten zich daarbij aan en voeren de biografieën uit het ‘Lexicon der Nederlandse Tonelisten’ van Joh. Coffeng in op de Theaterencyclopedie. De middag is een succes en een dergelijke Edit-a-thon voor de Theaterencyclopedie is zeker voor herhaling vatbaar.

Meer informatie zie: https://theaterencyclopedie.nl/wiki/TheaterEncyclopedie:Edit-a-thon_(2018)

 

Project Verbetering Theaterencyclopedie

In 2017 is het project “Verbetering Theaterencyclopedie” in het leven geroepen; het doel van het project is het realiseren van een technisch goed functionerende Theaterencyclopedie, die goed onderhouden kan worden door medewerkers van de betrokken afdelingen van de Bibliotheek UvA/HvA. Onder ‘goed functionerend’ wordt in dit geval ook verstaan het functioneren op mobiele apparaten.

In 2018 zijn daartoe vele technische stappen gerealiseerd, waaronder het updaten van de software, het aanpassen van de vormgeving, en het verbeteren van de zoekfunctie. Alle stappen zijn uitgebreid gedocumenteerd op de Theaterencyclopedie zelf.

Meer informatie zie:

https://theaterencyclopedie.nl/wiki/TheaterEncyclopedie:Project_technische_verbetering_TheaterEncyclopedie_(2017)

en

https://theaterencyclopedie.nl/wiki/TheaterEncyclopedie:Evaluatie_Project_Technische_Verbetering_(2017-18)

De vervolgstappen zullen voor een deel in 2019 gerealiseerd worden.

 

 1. Medewerkers

In 2018 hebben naast de drie vaste krachten (zie 1. Inleiding), de volgende medewerkers zich ingezet voor de Theatercollectie:

Lars Thijssen, behoudsmedewerker

Eva van der Weerd (invoer premières in de Productiedatabase)

Albert Verschueren (invoer theaterteksten)

Tuja van den Berg (eindredactie Theaterencyclopedie, beschrijving Circuscollectie)

Brenda Bernard, Manon Wittebol (beschrijving Circuscollectie)

Floortje Bakkeren (oa. website circusmuseum.nl)

Stagiairs: Liselotte Salters (Fotoarchief, i.s.m. Holland Festival); Romy Beekhuis (beschrijving collectie Feike Boschma); Rosemarijn Pruijs (Reinwardt Academie)

Vrijwilligers: Dhian Siang Lie, Menso Carpentier Alting, Aart Blom (redactie Theaterencyclopedie)