Theatercolleges bij de Bijzondere Collecties

In september en oktober werkt de Theatercollectie mee aan een collegereeks over theateramusement. De colleges werken vanuit de theatercollectie beheerd door de Bijzondere Collecties van de UvA (de voormalige TiN-collectie), deze collectie vormt steeds het startpunt voor een college.  De collegereeks is onderdeel van de bachelor Theaterwetenschap. 

In de theaterafdeling van de Bijzondere Collecties van de UvA, zijn deze populaire genres dan ook ruim vertegenwoordigd in de vorm van affiches, foto’s, programmaboekjes, geluids- en beeldopnamen etcetera. Tot nu toe is er in de curricula van de Nederlandse universiteiten en in de Nederlandse theatergeschiedschrijving maar weinig aandacht voor deze theateramusementssector geweest. Deze collegereeks wil daar verandering in brengen en ook het onderzoek naar die tot nou toe veronachtzaamde collectie-onderdelen stimuleren. De hoorcolleges zullen verzorgd worden door stafleden van het Instituut voor Theaterwetenschap en door een aantal specialisten van buiten.

󰁓
󰀩