Mijlpaal bereikt in programmaboekjesproject

Programma’s

De theatercollectie beheert een mooie verzameling programma’s, van losse programmabladen tot volledig in kleur geïllustreerde uitgaven. Het oudste programma is uit 1751, van de productie De dood van eerlykheid en trouw veroorzaakt door de ondergang der Bataafsche Vryheit. Belangrijk voor de collectie zijn de collectie 19e-eeuwse programma’s van de Stadsschouwburg Amsterdam, evenals bijzondere exemplaren zoals het programma door August Reyding voor de revue De doofpot uit 1891 en het programma van Antoon Molkenboer voor Lohengrin uit 1901, uitgevoerd door de Wagnervereeniging.

In 2005 werden ca. 26.000 programma’s van producties tot 1950 gedigitaliseerd en individueel geregistreerd. Een mooie digitaliseringsslag waardoor ze via de catalogus ontsloten konden worden.

 

Project

Bij het registreren van de individuele programma’s zijn ook nieuwe premièrerecords gecreëerd in de productiedatabase, waaraan de programma’s gekoppeld werden. Dit was echter niet de bedoeling, omdat niet ieder programma bij een première, maar bijvoorbeeld wel bij een latere uitvoering of herneming, hoort. Hierdoor bevat de database niet alleen meer data van premières maar ook van latere voorstellingen van sommige producties. Dit leidde tot vervuiling van de productiedatabase en veel onduidelijkheid bij de gebruikers.

Muziektheater

Dankzij een bijdrage van Stichting Dioraphte kon begin 2019 een opschoningstraject worden gestart: het “programmaboekjesproject”. Brenda Bernard en Manon Wittebol, beiden al eerder werkzaam bij en bekend met de collectie van het TIN, grepen dit project aan. In ongeveer een jaar tijd werkten zij zich de ca. 6.000 programma’s van Muziektheater, met behulp van CREATE en de Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995, heen.

Doel van het project is om dubbele, overbodige, premièrerecords uit de productiedatabase te verwijderen en het programma dat eraan gekoppeld was over te hevelen naar het juiste premièrerecord. Begin 2020 konden hierdoor ruim 800, toen lege, records worden verwijderd.

Toneel: mijlpaal

Na Muziektheater kon gestart worden met de ca. 25.300 premièrerecords Toneel. Een enorm aantal, waardoor het einde soms ver weg leek. Per september 2020 vult Milco Feijnenbuik, hoofdredacteur van Theaterencyclopedie, de projectgroep aan. En nu is er een mijlpaal bereikt. We zijn over de helft! Ruim 51% van de records is bekeken, de juiste records aangevuld en de overbodige records ontdubbeld, met als resultaat dat nu al bijna 7100 records verwijderd kunnen worden.

 

Theaterencyclopedie

Niet alleen het digitale programma, maar ook de informatie op het programma en het oude record wordt overgeheveld naar het juiste premièrerecord. Deze records worden aangevuld met data zoals betrokken personen en rolverdeling. Daarnaast ontbrak bij veel records de premièredatum. Aan de hand van het programma en met behulp van het krantenarchief van Delpher wordt voor alle records een premièredatum ingevuld.

De producties die door het ontbreken van een premièredatum eerder niet in de Theaterencyclopedie verschenen, doen dat nu wel. De Theaterencyclopedie is daardoor enorm verrijkt. Niet alleen door het bijkomen van pagina’s van producties tot 1950, waaronder die van het oudste programma De dood van eerlykheid en trouw veroorzaakt door de ondergang der Bataafsche Vryheit, maar ook door de data betreffende theaters (premièrezalen), producenten en acteurs die nu beschikbaar is gekomen. Het overzicht wordt op meerdere punten dus steeds completer. Bravo!

󰁓
󰀩