Home Blog Nieuws: Willem Rodenhuis Fonds
Willem Rodenhuis Fonds

Het Willem Rodenhuis Fonds: een fonds op naam voor het Circuserfgoed

Willem Rodenhuis nam op 3 oktober 2016  afscheid van de Bijzondere Collecties vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bij zijn vertrek als specialist uitvoerende kunsten (toneel, dans, muziek en circus) stelde hij een ‘Fonds op Naam’ in met als doel bij te dragen aan studiereizen (bezoek symposia, archiefonderzoek in binnen- en buitenland) ten behoeve van onderzoek op het gebied van het circuserfgoed, zoals in beheer bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Het Willem Rodenhuis Fonds is ondergebracht bij de Stichting Theater in Nederland en past binnen de algemene doelstelling van de stichting : Het leveren van een bijdrage aan het bewaren en levend houden van het erfgoed van het Nederlands theater.

Studenten, docenten, wetenschappers maar ook andere serieuze beschouwers van het circuserfgoed kunnen om een bijdrage verzoeken. Een gemotiveerde aanvraag met een begroting van de kosten en een curriculum vitae van de aanvrager kan worden gemaild naar: tin_rodenhuisfonds@mail.com

 

󰁓
󰀩