Home Blog Nieuws: Teylers Museum draagt circuscollectie over aan Bijzondere Collecties UvA
Teylers Museum draagt circuscollectie over aan Bijzondere Collecties UvA
Affiche uit de Circuscollectie Best.

Op 3 oktober 2016 hebben het Teylers Museum en de Stichting Circusarchief Jaap Best samen de collectie van deze stichting in eigendom overgedragen aan de Bijzondere Collecties. De Collectie Best wordt gevoegd bij de reeds bij de UvA aanwezige collectie Hartmans en de circuscollectie van de Stichting TiN, waaronder de collectie Herman Linssen. Hierdoor ontstaat een van de grootste circuscollecties ter wereld, die voor onderzoek en onderwijs beschikbaar wordt gesteld en wordt ontsloten.

Circuscollectie Jaap Best

De Circuscollectie Best bestaat uit 7000 affiches en ongeveer 8000 foto’s en is bijeengebracht door Jaap Best, die lange tijd de meest gerenommeerde circussen van Europa leidde. Na zijn overlijden in 2002 heeft Teylers Museum het beheer op zich genomen omdat er destijds bij andere erfgoedinstellingen geen belangstelling voor deze belangrijke verzameling bestond. Het museum heeft de collectie geconserveerd,  geïnventariseerd  en gedigitaliseerd en vervolgens via internet (www.circusmuseum.nl)  toegankelijk gemaakt. ‘We zijn heel blij dat de collectie nu beheerd gaat worden samen met andere belangrijke collecties op dit gebied ,’ aldus Marjan Scharloo, directeur van Teylers Museum en interim-voorzitter van de Stichting.

De Bijzondere Collecties gaan meer inhoudelijke expertise op dit specifieke vakgebied ontwikkelen en verder gebruik van de collectie stimuleren. Zo zullen de bestaande metadata van alle circusvoorstellingen in Europa vanaf 1883 in een database worden geplaatst waardoor zij gecombineerd kunnen worden met in de collecties aanwezige foto’s, affiches en recensies. Het kapitaal van de stichting, afkomstig uit een legaat van mevrouw Rietje Best, wordt als fonds-op-naam bij het Amsterdams Universiteitsfonds ondergebracht, waarmee het beheer en de ontsluiting van de collectie kan worden zeker gesteld.

Affiches uit de Collectie Best.

Affiches uit de Collectie Best.

Circus in de Bijzondere Collecties

De basis voor de verzameling over circus bij de Bijzondere Collecties van de UvA werd gelegd in 1959, toen de rijke collectie van Kornelis Dirk Hartmans gelegateerd werd aan de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. Een grote verrijking op dit gebied vond plaats in 2013, toen het beheer van de Theatercollectie van het voormalig Theater Instituut Nederland overging naar de Bijzondere Collecties. Dit beheer is vastgelegd in een overeenkomst voor dertig jaar. De totale circuscollectie beslaat nu meer dan 23.000 affiches,  55.000 foto’s, 15.000 programmaboekjes, vele recensies, 1500 prenten en tekeningen en 7000 boeken. Deze verzameling schaart zich daarmee bij grote internationale circuscollecties zoals die van de Bibliothèque Nationale de France, het Victoria and Albert Museum, de Illinois State University Library, Circus World Baraboo, the Harvard Theatre.

Affiches uit de Collectie Best.

Affiches uit de Collectie Best.

󰁓
󰀩