Podiumkunst.net kan van start !
Foto: Anna van Kooij

Podiumkunst.net is het nieuwe netwerk en platform voor digitale collecties op het gebied van de podiumkunsten. Het netwerk brengt digitale samenwerking tot stand tussen verschillende typen instellingen, van theatergroepen tot muziekarchieven. Het platform maakt (de relaties tussen) hun collecties beter zichtbaar en vindbaar en wil een inspiratiebron zijn voor kunstenaars, ontwerpers en publiek. De huidige lockdown, met het verplicht sluiten van alle culturele instellingen, toont eens te meer de urgentie aan van het digitaliseren en zichtbaar maken van ons culturele erfgoed. Podiumkunst.net is alleen al daarom een zeer wenselijk en broodnodig initiatief.

De Raad voor Cultuur heeft positief geoordeeld over de aanvraag voor Podiumkunst.net die Beeld en Geluid namens een consortium van zeven initiërende instellingen heeft ingediend. De Minister heeft dit advies op 16 december 2020 overgenomen. Hiermee kan Podiumkunst.net van start. Allard Pierson en de Stichting Theater in Nederland zijn twee van de initiatiefnemers van dit consortium. Zie hier het persbericht podiumkunst.net .

󰁓
󰀩