Home Blog Nieuws: Nieuwe aanwinst: een grote collectie Theaterpoppen en Schimmen
Nieuwe aanwinst: een grote collectie Theaterpoppen en Schimmen
Handpop van Henk Abbing

De collectie Theaterpoppen en schimmen aangevuld

De collectie theaterpoppen en schimmen van UVA/TIN is door een grote schenking van de Stichting poppenspelcollecties – voorheen poppenspelcentrum (PSC) – in belangrijke mate aangevuld. Deze PSC-collectie was al zo’n 30 jaar in beheer bij het Rotterdam Museum, maar kon daar niet langer blijven. In totaal 375 theaterpoppen en 365 schimmen zijn eind 2014 vanuit Rotterdam in het depot in Amsterdam Zuid-Oost aangekomen.

Door deze schenking is de totale poppen- en schimmen collectie van UVA/TIN representatief geworden voor de geschiedenis van het poppen- en schimmenspel in Nederland. Het zwaartepunt van de collectie die al aanwezig was (dat waren al meer dan 700 handpoppen, marionetten en schimmen), en waartoe ook de poppen van het voormalige Poppenspelmuseum van Guido en Felicia van Deth behoort, ligt op de eerste helft van de twintigste eeuw en daarvóór. Nu is ook de periode van ná 1945 goed vertegenwoordigd, met werk van belangrijke spelers zoals Henk Abbing en Damiët van Dalsum.
Van veel spelers zijn complete spelen aanwezig, bestaande uit poppen, decors en speelteksten. Juist deze compleetheid verhoogt de cultuurhistorische waarde. Ook het Nederlands schimmenspel uit de jaren twintig en dertig is goed vertegenwoordigd, met materiaal van bekende spelers als Chiel de Boer, Ko Doncker en Frans ter Gast.

Poppen- en schimmenspelers waarvan nu werk is opgenomen, zijn: Henk Abbing, Lou ten Bosch, Rico Bulthuis, Damiet van Dalsum, Wim en Toni Engel, Jan Nelissen, Jan Wieland, Tejater Oei, Feike Boschma, Albert Winsemius, Chiel de Boer, Ger Boonstra, Ko Donker, Herman Kruyder, Pieter van Gelder, Frans ter Gast, Maarten Oostwoud en Aad de Haas.

Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds en Gemeente Rotterdam.

Door een financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente Rotterdam was het mogelijk een ruime selectie van de poppen en schimmen over te nemen. Deze financiële bijdrage is nodig en wordt gebruikt voor het ompakken, fotograferen en beschrijven van de poppen en schimmen in de database.

Handpoppen van Henk Abbing (1931-2013)

Handpoppen van Henk Abbing (1931-2013)

Inmiddels is medewerkster Han van Bommel al begonnen in het depot met het fotograferen van de collectie en het invoeren van de gegevens in de database. Op deze pagina ziet u daarvan alvast een voorproefje: een keuze uit de handpoppen van Henk Abbing en Jan Nelissen. In de loop van dit jaar hopen we meer te kunnen laten zien.

Handpoppen van Jan Nelissen (1918-1987)

Handpoppen van Jan Nelissen (1918-1987)

󰁓
󰀩