Credits: Op hoop van zegen, Nederlandsche Tooneelvereeniging, 1901; Foto: Albert Greiner

Credits: Portret van Valk van Spiegel in een souffleurshok; Foto: Maria Austria, 1950

󰁓
󰀩